อาชีพ

9.8k Followers
Ask a Question
245 Questions
Popular
31
อะไรคืองานที่ดีที่สุดในโลก?
10 Answers 0 Shares
21
งานที่ดีกับเจ้านายที่ไม่ดีหรือเจ้านายที่ดีกับงานที่ไม่ดี?
3 Answers 0 Shares
13
งานอะไรที่คุณไม่คิดจะทำ?
8 Answers 0 Shares
14
อะไรคืองานในฝันของคุณ?
5 Answers 0 Shares
14
การมีลูกส่งผลต่อความสามารถของคุณในการประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณหรือไม่?
4 Answers 0 Shares
12
งานอะไรให้เงินมากที่สุดหลังจากจบมหาวิทยาลัย?
1 Answers 0 Shares
9
อะไรคืองานที่ยากที่สุดที่คุณเคยทำมา?
2 Answers 0 Shares
10
งานอะไรที่คุณทำได้ไม่ดีเลย?
0 Answers 0 Shares
6
มหาวิทยาลัยที่คุณเรียนส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการหางานหลังจากจบการศึกษาอย่างไร?
1 Answers 0 Shares
Show Hidden

Discover