ศาสนา

3.1k Followers
Ask a Question
31 Questions
Popular
11
คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับศาสนา?
7 Answers 1 Shares
7
คุณมีศาสนาอะไร?
16 Answers 0 Shares
8
คุณเชื่อในชีวิตหลังความตายหรือไม่?
11 Answers 0 Shares
7
ทำไมคุณถึงเชื่อในพระเจ้า?
12 Answers 0 Shares
7
พระเจ้าของคุณจะทำการลงโทษคนดีของศาสนาอื่นหรือไม่ที่พวกเขาไม่เชื่อในตัวเขา?
7 Answers 1 Shares
5
ทำไมคนถึงมีบาป?
9 Answers 0 Shares
7
โบสถ์มีความหมายต่อคุณมากขนาดไหน?
4 Answers 0 Shares
5
หากคุณกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นใครก็ได้หรืออะไรก็ได้คุณเลือกที่จะเป็นอะไร?
6 Answers 0 Shares
5
บาปทั้งเจ็ดข้อไหนที่คุณทำมากที่สุด?
6 Answers 0 Shares
3
คุณคิดว่าคุณต้องนับถือศาสนาเพื่อที่จะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่?
3 Answers 0 Shares
2
คุณอ่านไบเบิ้ลบ่อยขนาดไหน?
6 Answers 0 Shares
Show Hidden

Discover