ครอบครัว

5.9k Followers
Ask a Question
690 Questions
Popular
21
พ่อแม่ของคุณเข้มงวดขนาดไหน คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10?
10 Answers 0 Shares
13
คุณต้องการมีลูกกี่คน?
10 Answers 0 Shares
7
คุณเป็นลูกคนเดียวหรือมีพี่น้อง?
9 Answers 0 Shares
6
หากคุณรู้ว่าพ่อแม่ของคุณกำลังสะกดรอยตามคุณ คุณจะทำอย่างไร?
7 Answers 0 Shares
6
คุณเคยถูกพ่อแม่ตีก้นหรือไม่?
6 Answers 0 Shares
3
คุณสนิทกับพ่อแม่ของคุณหรือไม่?
5 Answers 0 Shares
2
คุณต้องการมีลูกตอนอายุเท่าไร?
2 Answers 0 Shares
Show Hidden

Discover