คณิตศาสตร์

2.7k Followers
Ask a Question
48 Questions
Popular
24
อะไรคือค่าของ X เมื่อ 2x + 3 = 3x – 4 ?
17 Answers 0 Shares
6
อะไรคือจุดตัด x ของกราฟ y = x 2 – 4x + 4?
2 Answers 0 Shares
4
ความชันของแนวขนานใดที่ขนานกับ 9x + 4Y = 7 ?
1 Answers 0 Shares
4
ผลรวมของสามตัวเลขคือ 98 อัตราส่วนของจำนวนที่หนึ่งและสองคือ 2/3 และอัตราส่วนของจำนวนที่สองและสามคือ 5/8 จำนวนที่สองคืออะไร?
0 Answers 0 Shares
3
เครื่องเล่น DVD ที่มีป้ายราคา 100 เหรียญ ลดik8k 30% หากจอห์นได้รับส่วนลดพนักงาน 20% จากราคาขาย จอห์นต้องจ่ายค่าเครื่องเล่น DVD เท่าไร?
2 Answers 0 Shares
4
ตัวหารร่วมมากของ 42, 126 และ 210 เป็นเท่าใด?
0 Answers 0 Shares
3
เมื่อ x = 3 และ y = 5 แล้วค่าของ 3x 2 – 2y มากกว่าค่าของ of 2x 2 – 3y หรือไม่?
1 Answers 0 Shares
3
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูป 30 เซนติเมตร ด้านยาวเป็นสองเท่าของความกว้าง อะไรคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าในหน่วยตารางเซนติเมตร?
0 Answers 0 Shares
Show Hidden

Discover